Copyright

All text och bilder på aktivafotter.se är skyddat av lagen om upphovsrätt. Du får alltså INTE utan vårt tillstånd återge bilder och text från aktivafotter.se
Detta gäller både för personligt bruk och i kommersiella sammanhang.

Kakor eller Cookies

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

Vad är en kaka

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

På aktivafotter.se använder vi kakor till bl.a. kundlogin, användaranpassning, webbutik och trafikanalys

Ditt sam­tycke till att ta emot kakor

Genom att det kom­mu­ni­ka­tions­me­del som du använ­der dig av är inställt på sådant sätt att kakor tillåts sam­tyc­ker du till att ta emot kakor från vår webbplats.

Välja bort kakor

Du kan själv ange om du accepterar att kakor placeras hos dig eller inte och du har även möjlighet att återkalla samtycke att ta emot kakor.

Hur du gör detta beror på vilket kom­mu­ni­ka­tions­me­del du använder

  • smartphone ändrar du nor­malt inställ­ning­arna för tele­fo­nens webbläsare
  • läsplatta ändrar du nor­malt inställ­ning­arna i ope­ra­tiv­sy­ste­met och
  • dator kan du ändra inställ­ning­arna i din webbläsare.

När du besöker de delar av aktivafotter.se, som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste ditt kom­mu­ni­ka­tions­me­del vara inställd på att acceptera kakor. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot kakor och utan att röja din identitet.

Läs mer om Kakor och Cookies

Säkerhet

För åtkomst till ditt eget konto på aktivafotter.se krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.

Missbruk av ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på aktivafotter.se, förbehåller sig Stockholms Aktiva Fötter rätten att neka användare tillgång till webbplatsen aktivafotter.se och de tjänster som tillhandahålls.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

Reservtider

Nu finns det reservtider varje vecka, som är bokningsbara tidigast måndag 08:00 samma vecka. Detta för att förhindra långa väntetider samt att det skall vara lättare för dig att byta tid om du behöver.

Betala med kort

För att minska hanteringen av kontanter kan du som kund nu betala med kort. Teminalen klarar kort med chip. Detta gör att betalningen blir säkrare och enklare.

Avbokning av tid

Då väntelistan för att behandlas hos mig är lång, så debiteras alltid ej avbokad tid kund. Avbokning ska ske så snart som möjligt eller senast 24 timmar innan avtalad tid.

Kontakt

Stockholms Aktiva Fötter

Maria Krantzonsväg 24

194 56 Upplands Väsby

Tfn:

0704035797

Epost:

marie@aktivafotter.se

Sociala medier